PORTALE PARTNERÓW

Grzyb w mieszkaniu – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

DOMPORADY

Written by:

Wilgoć w mieszkaniu może mieć różne źródła. Od zalania spowodowanego ulewnym deszczem, gdzie woda znajdzie nieszczelności w zadaszeniu po wilgoć podciąganą kapilarnie od strony źle zabezpieczonych podpiwniczeń. Zawilgocenie oprócz strat materialnych (uszkodzenie muru czy korozji) powoduje również uszczerbek na zdrowiu, gdyż rozprzestrzeniające się grzyby mają znaczny wpływ na zdrowie, a nawet życie człowieka. Procesy grzybotwórcze zachodzą już w ciągu trzech dni, więc nawet kiedy jeszcze nie widać rozprzestrzeniających się pleśni powietrze może być już zanieczyszczone przez bakterie. Dlatego przy osuszaniu fundamentów najważniejszy jest czas reakcji, ponieważ poziom zniszczeń jest proporcjonalny do okresu działania czynnika je powodującego. W tym przypadku czynnikiem będzie gromadząca się woda.

Znanych jest wiele ogólnodostępnych środków przeciwdziałających pleśni i zabezpieczających mur przed zawilgoceniem. Jednak większość z nich to środki powierzchniowo czynne na bazie chloru czy też mieszanki wspomagające osuszanie stosowane miejscowo pod tynk. Jednak ich działanie sprowadza się jedynie do funkcji maskujących, co nie rozwiązuje problemu. Może jedynie spowodować późniejszy nawrót problemu z większą siłą.

Walcząc z wilgocią kapilarną najlepiej skorzystać z wykwalifikowanych firm świadczących tego rodzaju usługi. Daje nam to gwarancję całkowitego pozbycia się problemu, aż do końca trwałości technicznej danego budynku. Osuszanie fundamentów metodą ciecia nie powoduje zaburzeń statyki budynku, nie wymaga stałego zasilania i okresowych badań oraz przeglądów. Odcięcie dostępu do wody pozwoli całkowicie zlikwidować ogniska pleśni i poprawi mikroklimat wewnątrz budynku. Co będzie miało także dobry wpływ na nasze zdrowie.

Artykuł został przygotowany przez firmę Futuro – osuszanie murów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *